La validesa legal del Burofax electrònic

La validesa legal del Burofax electrònic

El Burofax electrònic és una prova documental amb plena validesa legal com la d’un burofax tradicional i es pot utilitzar com a prova en un procés judicial. És un tipus de comunicació electrònica certificada en què una tercera part (tercer de confiança), aliena...
Lleida.net, el tercer de confiança

Lleida.net, el tercer de confiança

El tercer de confiança es tracta d’una figura recollida a l’article 25 de la LSSICE com aquella entitat que, aliena a les declaracions de voluntat de les parts, les arxiva durant un mínim de cinc anys, consignant data i hora de les mateixes. A Burofax...