Transformació digital de les Pimes

Transformació digital de les Pimes

La transformació digital de les pimes ha estat un tema del qual s’ha parlat durant molt de temps. La pandèmia causada per la Covid-19 ho ha posat sobre la taula de forma ineludible: ara ja no és una millora o un valor afegit davant la competència, sinó que és...
Què és un Burofax electrònic?

Què és un Burofax electrònic?

El burofax va néixer com un servei que millorava el correu certificat, ja que aquest acreditava l’origen i la destinació, el moment d’enviament i de recepció, i el lliurament d’un document, però no el seu contingut. Així, per poder tenir una prova...