La transformació digital de les pimes ha estat un tema del qual s’ha parlat durant molt de temps. La pandèmia causada per la Covid-19 ho ha posat sobre la taula de forma ineludible: ara ja no és una millora o un valor afegit davant la competència, sinó que és una necessitat.