Validesa legal del burofax electronico

La validesa legal del Burofax electrònic

El Burofax electrònic és una prova documental amb plena validesa legal com la d’un burofax tradicional i es pot utilitzar com a prova en un procés judicial. És un tipus de comunicació electrònica certificada en què una tercera part (tercer de confiança), aliena a la comunicació, dóna fe que aquesta s’ha produït. En enviar un Burofax electrònic mitjançant la nostra plataforma, via SMS o correu electrònic, rebrem un certificat amb plena validesa legal, és a dir una prova documental en PDF, pensat per poder-se imprimir en cas que sigui necessari. En el document certificat s’hi inclou:

 • Remitent i destinatari
 • Data i hora exactes de la tramesa
 • Contingut i annexos
 • Signatura digital i segell de temps
 • Informació tècnica de l’enviament

Aquí tenim un exemple del certificat que rebrem quan enviem un Burofax electrònic:

El certificat amb plena validesa legal de Lleida.net

(Breu explicació del certificat)

Tant l’article 24 de la LSSICE, que remet a la Llei d’enjudiciament civil, com la pròpia LEC, reconeixen als documents electrònics com a mitjans de prova i com a mitjans de notificació.

2 comentaris, add yours.

Marta

voldria saber què passa si la configuració del gestor de correu del receptor envia el vostre correu a la safata de correu brossa

  Burofax electrònic

  Autor

  Hola Marta,

  En primer lloc moltes gràcies per la teva pregunta.

  Als nostres servidors tenim implementats sistemes per tal d’evitar que l’enviament de burofax electrònics vía email vagin a parar a la carpeta de brossa. Aquests sistemes són els anomenats DMARC (SPF+DKIM).

  D’altra banda, cal tenir en compte que l’article 28.2 de la LSSI diu el següent:

  En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de recibo, se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde que aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones.

  Esperem que t’hagi ajudat la nostra resposta.

  Per a qualsevol dubte també ens pots escriure a info@burofaxelectronic.cat o trucar al 973 282 300. També tens un xat disponible dins del teu portal d’usuari.

  Gràcies,

  Equip Burofax electrònic.

Deixa un comentari