El tercer de confiança es tracta d’una figura recollida a l’article 25 de la LSSICE com aquella entitat que, aliena a les declaracions de voluntat de les parts, les arxiva durant un mínim de cinc anys, consignant data i hora de les mateixes.

A Burofax Electrònic, Lleida.net és el nostre tercer de confiança, certificant els enviaments de burofax que es realitzen mitjançant la nostra plataforma.

Lleida.net és la primera operadora de telecomunicacions que presta serveis com a tercer de confiança.

Amb autorització de la CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions) des de l’any 1998, l’entitat ha estat requerida per jutjats i tribunals en centenars d’ocasions, amb la finalitat de certificar les dades d’una determinada comunicació. D’aquesta experiència i del coneixement sobre les necessitats del client, Lleida.net té el saber fer per seguir validant proves documentals amb la màxima qualitat i credibilitat.
Els tribunals han reafirmat el valor de la figura del tercer de confiança en el marc d’una comunicació electrònica. Per exemple, la Sentència de 13 de febrer de 2014 l’AP de Madrid:

“(…) Tot això perquè les comunicacions entre la part demandada i la societat actora no van ser degudament corroborades, ateses i actualitzades, segons resulta de les conclusions del dictamen pericial (…), no estant considerat el correu electrònic com una forma segura de comunicació, ni de lliurament fefaent del seu contingut, excepte quan intervingui tercer de confiança. “